Kako učinkovito čitati tekstove

Upute za čitanje kraćeg teksta (iz časopisa, s interneta…)

  • Odabrao si tekst za koji misliš da bi ti mogao biti koristan.
  • Prvo letimice pogledom prođi preko cijelog teksta, čitaj naslove i podnaslove, ključne riječi, promotri priloge (slike, grafikone, tablice, …) i pročitaj što piše uz njih.
  • Ako si zaključio da bi ti tekst mogao odgovarati slijedi čitanje uvoda ili sažetka. Može se dogoditi da ne razumiješ ono što si pročitao ili u tekstu ima puno nerazumljivih riječi i stručnih izraza. U tom slučaju možeš odustati od teksta i pronaći drugi koji će ti biti razumljiviji, a možeš i potražiti pomoć odraslih, roditelja, učitelja ili knjižničara koji će ti pomoći u razumijevanju.
  • Pročitaj tekst od početka do kraja, od riječi do riječi. Ako si siguran da ti tekst odgovara vrijeme je za pravljenje bilješki.
  • Pripremi bilježnicu, blok ili papir u koji ćeš zapisivati bilješke. Pažljivo čitaj tekst i bilježi sve što misliš da je važno za tvoj rad. Uvijek zapisuj osnovne podatke o izvoru informacija (ime autora, naslov knjige ili časopisa, broj stranice, naziv web-stranice ili drugog izvora) s kojeg si prepisao rečenicu ili misao. To će ti olakšati vraćanje izvoru, odnosno originalnom tekstu radi provjere ili dopune, a trebat će ti i za popis korištene literature.

 Upute za čitanje dužeg teksta (knjiga)

  • Knjigu prvo letimice pregledaj, pročitaj što piše na koricama (iz bilješke o piscu i recenzije ili sadržaja). Već prema tome možeš zaključiti odgovara li knjiga tvojoj temi.
  • Pročitaj iz sadržaja naslove i podnaslove, predgovor ili pogovor. Neke stručne knjige imaju i sažetke svakog poglavlja, pa i njih pročitaj. Može se dogoditi da ne razumiješ ono što si pročitao ili u tekstu ima puno nerazumljivih riječi i stručnih izraza. Od takve knjige možeš odustati ili potraži pomoć odraslih (roditelja, učitelja ili knjižničara) koji će ti pomoći.
  • Pripremi bilježnicu, blok ili papir u koji ćeš zapisivati bilješke. Pažljivo čitaj tekst i bilježi sve što misliš da je važno za rad. Uvijek zapisuj osnovne podatke o izvoru informacija (ime autora, naslov knjige i časopisa, broj stranice, naziv web-stranice ili drugog izvora) s kojeg si prepisao rečenicu ili misao. To će ti olakšati vraćanje izvoru, odnosno originalnom tekstu radi provjere ili dopune, a trebat će ti i za popis korištene literature.