Seminar

SEMINAR – prije pisanja seminarskog rada izradi nacrt.

Osnovni dijelovi seminarskog rada su:

 • Naslovna stranica sadrži osnovne podatke kao što su naziv škole, naslov rada, ime učenika i mentora, datum i mjesto.
 • Stranica s navedenim sadržajem gdje ćeš popisati nazive poglavlja s brojem stranice na kojima počinju.
 • Tekst rada je središnji dio tvog rada. Sastoji se od:

  1. uvoda u kojem najavljuješ glavnu temu i iznosiš općenite informacije o njoj.
  2. glavne teme koja treba biti razrađena prema nekom logičkom slijedu. Povezuj informacije i znanja koja si pronašao sa svojim predznanjima, razmišljanjima i stavovima. Ako pišeš opširniji rad poželjno je glavnu temu podijeliti po poglavljima kojima ćeš dati naslove.
  3. zaključka koji je osvrt na glavnu temu.
 • Prilozi – ako imaš slike, grafikone, ankete i slično u radu označi ih rednim brojem s nazivom. Priloge koje si koristio prikazat ćeš iza popisa literature uz izvore iz kojih si ih preuzeo.
 • Popis korištene literature je popis svih izvora koje si koristio pri izradi seminarskog rada. Prezimena autora i nazive svih izvora popisat ćeš abecednim redom i dodati osnovne podatke o izvorima prema točno određenim pravilima: prezime pa ime autora (ako su tri autora pišeš sva tri, a ako ih ima više od tri onda pišeš naslov kao i kad knjiga nema navedenog autora), naslov djela, mjesto izdavanja, izdavač i godina izdanja.