Multimedijalna prezentacija

MULTIMEDIJALNA PREZENTACIJA – je izlaganje na određenu temu pomoću tehničkih pomagala kao što su računalo i projektor. Prezentirati možeš školsko gradivo, zanimljive sadržaje, kreativne ideje… Prezentacija se sastoji od slajdova (stranica sa sadržajem) koji se izmjenjuju za vrijeme izlaganja. Za izradu prezentacije potreban je odgovarajući programski alat. Na tržištu postoji više programa za izradu prezentacija, najpoznatiji je PowerPoint, zatim Impress, Prezi, emaze, Google Presentation i drugi. Svaki program ima svoje karakteristike s kojima se trebaš upoznati prije nego što kreneš izrađivati prezentaciju. Kod odabira programa neka te vodi dostupnost programa i jednostavnost korištenja.

Povezana slika

Osnovni elementi prezentacije – slajdovi

  • Početni/prvi slajd treba sadržavati naslov prezentacije, ime autora, naziv ustanove/škole kojoj autor pripada, naziv događanja/skupa na kojem autor izlaže te mjesto i datum održavanja prezentacije.
  • Tekstualni materijali – poželjno je koristiti natuknice raspoređene po točkama (na jednom slajdu najviše 5 točaka). Odaberi jednu vrstu slova, jednostavnu i čitljivu (times, arial, verada, bookman, helvetica). Preporučena veličina slova na slajduje 24- 32 pt, za naslove 40 pt). Na preporučuje se korištenje velikih tiskanih slova, a kada želiš nešto naglasiti koristi opciju bold.
  • Slikovni materijali– slike, fotografije, crteži, tablice i grafički prikazi. U multimedijalnoj prezentaciji preporuča se korištenje slikovnog materijala jer „slika govori više od 1000 riječi“, ali pazi, slika mora biti svrhovita i u skladu s temom. Dobro odabrana slika poslat će snažnu poruku i ostavit dojam na publiku.
  • Dizajn i animacija – budi originalan i koristi zanimljiva idejna rješenja. Preporuča se kontrast boja, tamnija podloga i svijetli tekst. Podlogu na prezentaciji možeš izabrati iz baze ponuđenih podloga, a možeš ju skinuti i s interneta, ali pazi, podloga ne smije biti izražajna i s puno detalja jer će tekst i slike biti ne uočljivi. Podloga koju si odabrao neka se nalazi na svim slajdovima jer nije poželjno mijenjati pozadine sa svakim novim slajdom. Odluči se za dvije, najviše tri boje koje ćeš koristiti, isto vrijedi i za animaciju i posebne efekte. U izražavanju kreativnosti neka te vodi misao „manje je više“.

Koraci u izradi prezentacije:

  1. Napiši natuknice za prezentaciju na zadanu/željenu temu. Pomoću njih napravi nacrt prezentacije onako kako ju zamišljaš.
  2. Prikupi materijale (tekstualne i slikovne) za prezentaciju. Pohrani ih u posebnu datoteku na računalu.
  3. Rasporedi materijale po slajdovima, pri tom pazeći na logički slijed i razvijanje priče. U nekim slučajevima imat ćeš zadan broj slajdova, a kada ćeš imati neograničen broj, pazi da prezentacija ne bude prekratka ili preduga. Također pazi na količinu teksta i slika na slajdu.
  4. Dodaj prezentaciji kreativne elemente – boje, podlogu, animaciju slajdova, zvuk, posebne efekte…, ali ne pretjeruj.