Kako prepoznati istinitost informacija koje ste pronašli na internetu

Provjeri autora teksta – ako je autor naveden, poznat je i priznat u određenom stručnom ili kulturnom području prilično je sigurno da su informacije istinite. Autore uvijek možeš provjeriti u leksikonima, priručnicima i enciklopedijama. Ako nije navedeno ime autora teksta i/ili administratora stranice postoji opravdana sumnja da se radi o lažnim informacijama i takve tekstove ne treba koristiti.

Provjeri je li autor naveo literaturu koju je koristio za pisanje svog radapopis literature je pokazatelj da se autor ozbiljno bavio svojom temom, istraživao i proučavao što su drugi o tome pisali i na temelju toga i svog promišljanja napravio novo djelo.

Provjeri web stranicu – dobra web stanica redovito je održavana/osvježavana. Treba sadržavati ime administratora i datum nastanka teksta.