Plakat

PLAKAT – je pogodan ako želiš napraviti oglas koji ćeš izložiti na javnom mjestu. Pomoću njega možeš predstaviti svoju temu na jasan, pregledan i privlačan način što su ujedno i njegove bitne osobine. Plakat možeš izraditi ručno ili uz pomoć računala.

Slikovni rezultat za plakat primjer

Osnovni elementi plakata:

 • Zanimljiv naslov koji treba zauzimati istaknuto mjesto.
 • Tekstualni materijali koji su prethodno obrađeni i pripremljeni za stavljanje na plakat. Količina teksta za pojedinačni tekst može imati najviše 15 redova, a sveukupni tekst na plakatu može imati oko 500 riječi, najviše do 1500.
 • Slikovni materijali – fotografije, crteži, tablice i grafički prikazi za koje treba napisati i objašnjenje koje će na plakatu stajati ispod, iznad ili pored slike.
 • Na donjem dijelu lijeve strane plakata treba napisati podatke o autoru plakata (ime, prezime, razred, škola).
 • Estetski elementi, kreativnost i stil– budi originalan i koristi zanimljiva idejna rješenja. Poželjan je kontrast boja podloge i teksta. Boja može biti i u ulozi teme.
 • Međuprostor, okvir i rubovi moraju biti usklađeni s dijelovima plakata. Pazi na raspored elemenata plakata i udaljenost od samoga ruba.

Koraci u izradi plakata:

 1. Prikupi tekstualne i slikovne materijale vezane uz temu što uključuje napisane tekstove, fotokopirani ili računalno ispisan materijal.
 2. Sav prikupljeni materijal sortiraj i napravi odabir.
 3. Rasporedi odabrane materijale pazeći pri tom na preglednost i logičnost.
 4. Budi kreativan i igraj se raznim idejama i mogućnostima, ali stalno imaj na umu zadanu temu.
 5. Kada si odabrao najbolje rješenje za svoj plakat zalijepi materijale na površinu papira ili dokument spremi u računalo u željenom obliku.