Poster

POSTER – novi medij prezentacije sadržaja pogodan za kratka izlaganja, kada je vrijeme ograničeno i kada je veliki broj izlagača. Poster će tvoje izlaganje učiniti zanimljivijim. Riječima i slikom ispričat će tvoju priču i privući pažnju. Poster koristi kada želiš predstaviti timski rad, rezultate radionice, istraživanja i slično. Ključ uspjeha je u jednostavnosti i razumljivosti.

Povezana slika

Osnovni elementi postera:

 • Propisana veličina postera: najmanje dimenzije 100 X 80 cm, a najveće 120 X 180 cm
 • Privlačan naslov koji treba biti istaknut i vidljiv s 2-3 m
 • Sažetak rada, uvod, metode istraživanja, rezultati koje si dobio ili otkrio, zaključci i popis korištene literature.

Tekst treba biti napisan prema pravilima: veličina slova 18 – 24 pt (za naslov 80 pt, za podnaslov: 34 – 38 pt), svaka cjelina može sadržavati najviše 12 -15 redaka, a idealna količina teksta oko 500 riječi do najviše 1500, preporučljiv je jednostavan i čitljiv font (times, arial, bookman, helvetica). Izbjegavaj sjenčanje, pretjerano podcrtavanje, miješanje različitih tipova slova.

Natuknice su dobar izbor za iznošenje glavnih ideja i misli kao i oblik pitanja i odgovora. Važno je da je ono što želiš poručiti jasno napisano.

 • Slikovni materijali – fotografije, slike, tablice i grafički prikazi za koje treba napisati i objašnjenje koje će na posteru stajati ispod, iznad ili pored slike.
 • Podatke o autoru plakata (ime, prezime, razred, škola).
 • Estetski elementi, kreativnost i stil – budi originalan i koristi zanimljiva idejna rješenja. Poželjan je kontrast boja podloge i teksta, boja može biti u ulozi teme.
 • Međuprostor, okvir i rubovi moraju biti usklađeni s dijelovima plakata. Pazi na raspored elemenata plakata i udaljenost od samoga ruba. Obrati pažnju na prostornu organizaciju cjelokupnog sadržaja postera i na odnos teksta i slike.

 Koraci u izradi postera:

 1. Prikupi tekstualne i slikovne materijale vezane uz temu uključujući napisane tekstove, fotokopirani ili računalno ispisan materijal.
 2. Sav prikupljeni materijal sortiraj i napravi odabir.
 3. Rasporedi odabrane materijale pazeći pri tom na preglednost i logičnost.
 4. Budi kreativan i igraj se raznim idejama i mogućnostima, ali stalno imaj na umu zadanu temu.
 5. Kada si odabrao najbolje rješenje za svoj poster zalijepi materijale na papir ili dokument spremi u računalo u željenom obliku.