Referat

REFERAT – prije pisanja referata izradi nacrt referata.

Osnovni dijelovi referata su:

  • Naslovna stranica sadrži osnovne podatke kao što su naziv škole, naslov rada, ime učenika i mentora, datum i mjesto.
  • Uvod treba biti jasan i kratak. Najavljuje temu koju obrađuješ.
  • Razrada teme je glavni dio referata u kojemu postupno razrađuješ temu koju si najavio u uvodu. Sadržaj možeš podijeliti u poglavlja.
  • Zaključak je dio u kojem skraćeno iznosiš glavne misli rada i donosiš zaključak. Svakako iznesi i svoja stajališta i zapažanja.
  • Popis literature je popis svih izvora koje si koristio pri izradi rada. Imena autora te naslove svih izvora popisat ćeš abecednim redom i dodati osnovne podatke o izvorima prema točno određenim pravilima: prezime pa ime autora (ako su tri autora pišeš sva tri, a ako ih ima više od tri onda pišeš naslov kao i kad knjiga nema navedenog autora), naslov djela, mjesto izdavanja, izdavač i godina izdanja.
  • Prilozi su slike, tablice, grafikoni, karte,… Označavamo ih rednim brojem i dajemo im naziv. Iza popisa literature trebati napisati i popis priloga i nazive izvora iz kojih su preuzeti.