Mentalna mapa

MENTALNA MAPA – pomoći će ti da bolje razumiješ gradivo, dobro ga zapamtiš, lakše zapisuješ bilješke, izraziš svoje ideje ili slikovno prezentiraš određenu temu. Za izradu mentalne mape potreban je jedan papir većeg formata (A3) i bojice (drvene ili flomasteri).

Slikovni rezultat za mentalna mapa

Koraci u izradi mentalne mape:

  1. Na sredini stranice napiši naslov ili temu rada, zaokruži ga, oboji i dodatno ukrasi. Središnju misao možeš prikazati i slikom.
  2. Iz središnje teme povuci nekoliko debelih zavojitih crta (grane), tri do devet, na koje ćeš napisati glavne podteme. Za svaku granu upotrijebi drugu boju.
  3. Ako je tema složena možeš razgranati na još tanje i još tanje grane s elementima i podelementima. Pazi da na kraju ne bude previše grana radi preglednosti.
  4. Svaku granu i grančicu imenuj, odnosno napiši pojam (samo jednu riječ) ili nacrtaj malenu sliku koja podsjeća na taj pojam. Napisane pojmove podcrtaj ili podebljaj u boju kao što su grane na koje se taj pojam odnosi.