5. korak – objedini informacije!

5.1. Organiziraj informacije dobivene iz više izvora.
PRIMJER: Sada imaš ‘u rukama’ puno informacija koje trebaš objediniti u jedan originalan svoj rad. Informacijama koje si prikupio pretraživanjem trebaš dodati i svoje misli. Nikako nemoj prepisivati tuđe rečenice koje će izgledati kao da su tvoje, to nije pristojno, a nije ni zakonito. Prvo napravi kostur rada, nacrt ili skicu s natuknicama. Ako si vizualan tip, možeš napraviti i mentalnu mapu.
5.2. Prikaži dobivenu novu informaciju.
PRIMJER: Sada je na redu objedinjavanje dobivenih informacija i povezivanje s tvojim riječima. Ako radiš pisani rad obrati pozornost na pravopis, gramatiku i stil pisanja. Kada pišeš rad na stručnu temu trebaš biti što objektivniji i koristiti se samo činjenicama koje su dokazane. Jedino u slučaju kada radiš umjetničko djelo možeš izraziti i svoj subjektivan stav. Koristi se natuknicama. Razmisli što ćeš napisati u uvodu, što u glavnom dijelu, a što u zaključku. Mogu ti pomoći i sljedeća pitanja TKO? ŠTO? GDJE? KADA? KAKO? ZAŠTO?. Odgovori na njih jamče da ćeš obuhvatiti sve važno u svom radu (npr: Tko je Mato Lovrak, Gdje je rođen?, Što on znači za Veliki Grđevac?, Kada je otvoren Lovrakov centar? Zašto je općina Veliki Grđevac otvorila Lovrakov centar? Kakav utjecaj Lovrakov centar ima na ljude tog kraja?).
Koristi svoju kreativnost kod izrade vizualnih radova, plakata, postera, prezentacija,(PPT, Prezi, sladeshare, emaze) fotografija i video zapisa.Provjeri glavne značajke oblika za koji si se odlučio kako bi tvoj konačni rad bio pravilan. Svakako vodite računa da se znate koristiti odabranim oblikom, kako ne bi zapeli u ovoj završnoj fazi.

Važan dio tvog rada su i navođenja (citiranja) i preuzimanja rečenica iz informacijskih izvora. Ako rečenicu prepisuješ doslovno moraš ju staviti u navodne znakove (npr. „Mato Lovrak je završio nižu gimnaziju u Bjelovaru, a učiteljsku školu u Zagrebu.“), a možeš ju i prepričati (npr. Dječji pisac Mato Lovrak školovao se u Bjelovaru i Zagrebu.). U oba slučaja u napomeni moraš napisati ime autora koji je to napisao/rekao i naziv izvora od kuda si ju preuzeo.

6vel6